Het was zo mooi...home   een warme winter   forum   infoavond  definitieve zienswijze   definitief ontwerp


Nieuws over het nieuwe strandje.
In 2008 werd bekend dat de gemeente Leeuwarden samen met Wetterskip Frysl‚n de Groene Ster wil gaan herinrichten. De belangrijkste reden is dat, met het oog op de Kaderrichtlijn Water, de (zwem)waterkwaliteit moet worden verbeterd. Door onder andere de aanleg van veel rietvelden en het creŽren van een apart zwemwater-compartiment wil men dit bereiken.

Aanvankelijk leek hierbij geen ruimte meer te zijn voor naaktrecreatie.
In de structuurvisie werd nog wel een optie opengehouden voor een piepklein onaantrekkelijk strandje bij het Dominees gat. Door de vele protesten zag het college van B&W af van de voorgenomen verplaatsing van het strandje. Als "stok achter de deur strandje" bleef de locatie bij het Dominees gat wel gehandhaafd in de structuurvisie.


Begin dit jaar maakte de STOWA (St. Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een filmpje, waarin Wietse vertelt over de maatregelen.

September 2012 zijn de werkzaamheden op het strandje begonnen. De eerste maand kon het strandje nog beperkt worden gebruikt, maar ging daarna dicht. Helaas kon in de Groene Ster geen tijdelijke locatie worden gevonden.

Eind mei zijn de ligweiden ingezaaid. Op dit moment, begin juli 2013, zijn de legweiden al mooi groen geworden en kunnen volop worden gebruikt. Het strandje is kaar!
Veel plezier en laat eens weten wat je van het nieuwe strandje vindt.


opsommingsteken Overzicht van de nieuwe herinrichting.

OfficiŽle documenten:
opsommingsteken Wielengebied (site gemeente Leeuwarden)
opsommingsteken  Inrichtingsplan 2010 (Kleine) Wielengebied en Groene Ster.
opsommingsteken Structuurvisie Wielengebied en de Groene Ster 2008/9-2012.Hieronder een overzicht van alle ontwikkelingen rondom het nieuwe strandje, het nieuwste staat boven aan.
 

opsommingsteken 13-01-13: Wachten op Google Maps duurt te lang; dus zet Sjimmie het nieuwe strandje zelf maar op de kaart. De nieuwe routekaart heeft gps ondersteuning, handig bij gebruik op de smartfone.30-09-12: Het september strandje is gesloten, wat nu?
opsommingsteken 06-09-12: Sjimmie is teleurgesteld in de snoeigrage gemeente Leeuwarden.
opsommingsteken
03-09: Vandaag is de tweede fase begonnen van de herinrichting van de Groene Ster. Op het strandje zijn de bomen gerooid, maar gelukkig is nog een deel van het strandje open. Ga alleen via de nieuwe dam aan de oostzijde naar dit gedeelte.
29-08-12: Goed nieuws. Vandaag heeft de gemeente Leeuwarden strandje.nl laten weten dat we gedurende de maand september nog van een gedeelte van het strandje gebruik kunnen maken. Lees verder.13-08-12: Op de site van de NFN: Naaktstrandje Groene Ster (tijdelijk) dicht.
opsommingsteken 21-06-12: Riet op oevers Kleine Wielen verbetert waterkwaliteit .
opsommingsteken 01-06-12: Artikel Leeuwarder Courant (07-04-2012):
Groene Ster krijgt weer helder water.
opsommingsteken 07-02-12: De werkzaamheden rond de herinrichting van het strandje zijn vandaag echt begonnen met de sloop van de trapbrug aan de oostzijde van het strandje.
opsommingsteken 28-01-12: Voor info over de herinrichting van de Groene Ster, kijk ook op de site van de gemeente Leeuwarden. Met de komende vorstperiode in zicht, lijkt het erop dat het begin van de werkzaamheden wordt uitgesteld.
En wie weet schaatsen we ook dit jaar nog een laatste rondje om het strandje.
opsommingsteken 22-01-12: Nieuws over het nieuwe strandje.
opsommingsteken 09-11-11: Vandaag hebben we op uitnodiging van de gemeente Leeuwarden het definitieve ontwerp van het nieuwe strandje bekeken.
Ook is hierbij de planning besproken. Lees hier meer
opsommingsteken 15-02-11 : Leeuwarden investeert 4 miljoen in open riool
opsommingsteken 29-11-10: Eindelijk nieuws over het nieuwe strandje.
opsommingsteken 31-08-10: Nieuws over het nieuwe strandje.
 
opsommingsteken 28-09-09: Vanavond is de structuurvisie Groene Ster met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de SP stemde tegen.
Het amendement van de SP tegen de uitbreiding van Aqua Zoo kreeg alleen steun van de SP en werd hiermee verworpen. Het is een goede zaak dat het naaktstrandje op de goede plaats is gebleven, aldus Wyb Feddema van de VVD, hiermee ondersteunde hij het plan van PALGroenLinks. Verder ging alle aandacht uit naar Aqua Zoo.
opsommingsteken 28-09-09: Vanavond (19:30) staat de structuur visie Groene Ster op agenda van de gemeenteraad. Dat het strandje mag blijven weten we al, maar hoe komt het met Aqua Zoo? Blijft de Groene Ster van de Leeuwarders of gaat weer een grote gedeelte over in particuliere handen?
Locatie: de raadzaal van het Stadshuis (Hofplein 38)
opsommingsteken 22-09-09: Vandaag zijn we bij de gemeente geweest om te praten over de inrichting van het nieuwe strandje.
opsommingsteken 24-08-09: Commissie vergadering Stadsontwikkeling: De fracties van de PvdA, CDA, VVD en Pal GroenLinks (grote meerderheid) hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor het behoud van het naaktstrand op de huidige locatie en steunen hiermee de aangepaste plannen van het college van B&W. De gemeenteraad zal over een maand definitief stemmen over de Structuurvisie De Wielen en de Groene Ster.
Voor info over de uitbreiding van Aqua Zoo kijk op de site van de Leeuwarder Courant of van het Friesch Dagblad
opsommingsteken 06-08-09: Zienswijzen PAL GroenLinks op structuurvisie Groene Ster
opsommingsteken 25-06-09: Reactienota op de inspraak van de Structuurvisie De Wielen en de Groene Ster 2008/9 -2012 juni 2009.
opsommingsteken 24-06-09: Hoera,het strandje blijft op de huidige locatie.
opsommingsteken 24-06-09: Leeuwarder Courant: Groene Ster voor Ä4 miljoen op schop.
De Leeuwarder Courant (zeker niet de krant van wakker Friesland) melde aanvankelijk foutief dat het naaktstrand verplaatst wordt. De tekst is nu aangepast door de zinsnede: "De inspraakreacties hebben b. en w. ertoe gebracht het naaktstrand en de beide hondenstrandjes op de huidige plaatsen te handhaven." Kijk ook op Liwwadders voor meer informatie.
opsommingsteken 26-03-09: PAL GroenLinks komt met een Alternatieve Structuurvisie Groene Ster. Het plan is gisteravond in een gezamenlijke vergadering van raadsleden van de gemeenten Tytsjerksteradeel en Leeuwarden gepresenteerd. In het plan van PAL GroenLinks kan het naaktstrandje op de huidige locatie blijven.
Voor de visie kijk op:
PAL GroenLinks over de Groene Ster en
 Alternatieve Structuurvisie
 
opsommingsteken 15-02-09: Het rapport Sportvisserijvisie Kleine Wielen is beschikbaar op de site van de HSV-Leeuwarden. De Groene Ster wordt hier in volgebouwd met vissteigers. Op het huidige strandje worden ook de nodige vissteigers geplaatst. Gelukkig is het verschil met een zwemsteiger niet zo groot....
Kijk ook op WietseElzinga.web-log
opsommingsteken 05-01-09: Zienswijze op de Structuurvisie wordt ingeleverd op het stadshuis.
opsommingsteken 05-01-09: Nog twee nieuwe reacties op het nieuwe strandje forum.
opsommingsteken 05-01-09: Wietse Elzinga.web-log: Structuurvisie Groene Ster tegenstrijdig
opsommingsteken 02-01-09: Definitieve Zienswijze op de Structuurvisie
opsommingsteken 28-12-08: Concept Zienswijze op de Structuurvisie Groene Ster
opsommingsteken 23-12-08: Liwwadders: Waterschap doet voorstellen die niet werken
opsommingsteken 18-12-08: Inspraakreactie structuurvisie.
opsommingsteken 18-12-08: Verslag van de infoavond.
opsommingsteken 16-12-08: Liwwadders over de Informatieavond voor HSV Leeuwarden
opsommingsteken 15-12-08: Leeuwarder Courant beetje onzorgvuldig
opsommingsteken 14-12-08: Artikel Leeuwarder Courant staat op de site. (met dank aan AM)
opsommingsteken 14-12-08: In de Leeuwarder Courant van donderdag stond dat de voorlichtingsavond gehouden wordt op maandag 15 december.
Dit is onjuist, deze wordt gehouden op:
Dinsdag 16 december 19:30, plaats: Restaurant de Grote Wielen
opsommingsteken 09-12: NFN en een schoolkrant (studenten van groep 1G,  Hogeschool Windesheim, Zwolle) besteden aandacht aan een mogelijke verplaatsing van het naaktstrand.
opsommingsteken 30-11-08: Ook Google Maps laat het strandje verdwijnen.
opsommingsteken 29-11-08: Een warme winter: De visie van strandje.nl op de
            structuurvisie Wielengebied en de Groene Ster. 
opsommingsteken 26-11-08: Het herinrichtingsplan Groene Ster staat op de site van de
             Gemeente Leeuwarden.
opsommingsteken 25-11-08: Nieuws over het herinrichtingsplan, kijk op Liwwadders
opsommingsteken 02-11-08: Verplaatsing strandje is nieuws in de lokale media.
Kijk op WietseElzinga.web-log en Liwwadders.

Het einde van het strandje?
29-11-2008: De gemeente Leeuwarden heeft plannen om de Groene Ster opnieuw in te richten. Voor ons als naturisten heeft dit zeer grote gevolgen. Als we niet in verzet komen, is het waarschijnlijk einde naaktrecreatie in Leeuwarden. De gemeente heeft deze plannen openbaar gemaakt in de Structuurvisie Wielengebied en de Groene Ster 2008/9-2012.

Voor de visie van strandje.nl kijk op "Een warme winter".

Een kleine samenvatting
(Alleen de ontwikkelingen rondom ons strandje, zie ook onderstaand kaartje)


Het huidige naaktstrand komt te vervallen. Dit wordt in de structuurvisie niet met zoveel woorden gezegd. Komend jaar verandert nog niets.
Het zwemwater van de Kleine en de Grote Zwemplas wordt gecompartimenteerd, dit om de waterkwaliteit te verbeteren. Aan de westzijde (A) van het naturisteneiland wordt een verbinding gemaakt met het eiland door middel van een dijk. Aan de oostzijde (D) komt de trapbrug te vervallen en zal het eiland verder worden verbonden met het gebied bij de uitzichtheuvel. De huidige hoofdtoegangsbrug (C) komt te vervallen.
Midden over het naturisten terrein wordt een nieuw fietspad aangelegd richting centrum (kiosk). Ook is er een wandelpad (B) aangegeven rondom de contouren van het voormalige eiland.

Om de waterkwaliteit te verbeteren worden de harde oevers (houtenbeschoeiing en  zandstranden) op het huidige naturisteneiland, vervangen door plas/dras en rietoevers.
Het verbeterde zwemwater wordt hierdoor vanaf het naaktstrand ontoegankelijk gemaakt.

In de structuurvisie is een optie opengehouden voor een klein strandje bij het Domineesgat (E).A: Nieuwe dijk, met een fietspad richting kiosk.
B: Nieuw wandelpad.
     Het zwemwater wordt (vrijwel) ontoegankelijk gemaakt door de aanleg van
     plas/dras oevers en rietkragen.
C: De hoofdtoegangsbrug komt te vervallen.
D: De trapbrug komt te vervallen. Het eiland wordt hier verbonden met het terrein
     bij de uitzichtheuvel.
E: Optie voor een nieuwe zwemgelegenheid voor de naturisten en andere
     groepen die (mogelijk) hun zwemwater verliezen.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend