Het was zo mooi...home  Het inrichtingsplan van het strandje.
 (tekst en tekeningen: Inrichtingsplan 2010 (Kleine) Wielengebied en Groene Ster)


Overzichtstekening van het gebied rondom het strandje.


Het nieuwe strandje. (in rood aangegeven  naaktstrandje door strandje.nl)


Doorsnede over het strandje.

Naturistenstrand
Centraal in het westelijk deel van de Kleine Wielen ligt het strand van de naturisten. In de bestaande situatie ligt het strand op het eiland tussen de Wielendwinger en de westelijke
speelweide. In de loop van de jaren is het gebruik toegenomen, maar is ook de overlast toegenomen van opgeschoten jeugd.

In het inrichtingsplan wordt het eiland met het naturistenstrand volledig opnieuw ingericht. Bosjes met onderbegroeiing verdwijnen volledig. Het eiland krijgt enkel nog gras met bomen en enkele delen met riet. Het naturistenstrand wordt uitgebreid en omgeven door een grote aarden wal. Aan de strandzijde kan hierop gezonnebaad worden.

Aan de andere zijde is deze wal zo steil dat deze nauwelijks, en niet zonder in de wijde omgeving gezien te worden, te beklimmen is. De wal wordt omgeven door een sloot voor de ontwatering. Aan de noordzijde van de wal ligt een openbaar pad. Aan de strandzijde wordt een groot grasveld ingezaaid. De ontwateringssloot wordt hier op de nodige plaatsen onderbroken, zodat ook op de heuvel kan worden gelegen. Aan het strand worden ook riet en enkele bomen aangeplant die beschutting kunnen bieden tegen zon en wind.

Toiletvoorzieningen
De centraal gelegen toilet- en douchevoorziening bij het grote zwemstrand blijft voorlopig in gebruik. Indien het natuurpark Aquazoo in deze richting zou uitbreiden wordt bekeken of deze functie door deze partij kan worden vernieuwd en overgenomen, mogelijk in combinatie met een horecavoorziening voor het recreatiegebied.

Als onderdeel van de verbetering van de waterkwaliteit wordt in principe een extra toiletvoorziening in het gebied voor intensieve dagrecreatie aangelegd. De toiletvoorziening wordt gecombineerd met een eenvoudige douchegelegenheid en zal op het riool worden aangesloten. Deze voorziening komt op een centrale plaats tussen de noordelijke twee strandjes, bij een belangrijke entree van het recreatiegebied.

Daarnaast is er de wens van een tweede toiletvoorziening aan het naturistenstrand. Vanwege de afgelegen ligging en de afstand tot het persriool is hier alleen voor een vandalismebestendige "op zichzelf staande toiletvoorziening" nodig, bijvoorbeeld opgenomen in de aarde wal. Deze voorziening is niet aangesloten op het riool, maar wordt op een alternatieve manier geleegd. In deze plannen is deze voorziening niet opgenomen. Dit is ook in verband met de ontbrekende beheer- en onderhoudsmogelijkheden.

Als de plannen van het Wetterskip, om de rioolpersleiding in het gebied te vervangen en te verleggen, uitgevoerd worden kan de gewenste toiletvoorziening daar eventueel op aangetakt worden. Grootste struikelblok blijft om een goede oplossing voor het dagelijks beheer te vinden.


Let op de planning is achterhaald, klik hier voor de nieuwe planning.

Tekst: strandje.nl
De planning (informatie: projectleider Inrichtingplan).
06-12-2010: Volgend jaar zal er nog weinig veranderen op het strandje. In februari 2011(als het weer het toelaat) zal met de werkzaamheden worden begonnen, die tot ongeveer half mei zullen duren. Het jaar daarop volgt de tweede fase van de herinrichting, waarbij het strandje volledig op de schop gaat.

In het eerste jaar wordt de dam naar het strandje aangelegd. De grond die hiervoor gebruikt wordt is o.a. afkomstig van de kop van het westelijke deel van het strandje. Hier zal een groot rietveld worden aangelegd. Een klein gedeelte van de ligweide op het westelijke strandje wordt ook afgegraven. De hoofd toegangsbrug naar het strandje zal al in deze fase komen te vervallen. Het strandje is dan tijdens de werkzaamheden alleen (per voet) bereikbaar via de trapbrug aan de oostzijde. De gemeente bekijkt nog of deze situatie kan worden verbeterd.

In de zomer, als de werkzaamheden stil liggen, zal het strandje ook via een onverhard pad op de nieuwe dam bereikbaar zijn. Het fietspad op de bijna 200 meter lange dam wordt eerst nog niet aangelegd.

Ook wordt een nieuwe verbrede boezeminlaat voor het noordelijke compartiment aangelegd.


Plattegrond met een overzicht van de werkzaamheden, rondom het strandje, in de eerste fase van het Inrichtingsplan.

Het nieuwe strandje ingeplakt in Google Earth
(Door strandje.nl: zwart is contour van de nieuwe oever, wit het nieuwe fietspad)

Download het model en bekijk het nieuwe strandje in Google Earth.


Zijaanzicht.


Bovenaanzicht..
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend