Home   Fase 1  Fase2-3

Het strandje op de schop.
Fase 1
Een kaartje met een overzicht van de werkzaamheden.

Hieronder staat een foto overzicht van de werkzaamheden. De nieuwste foto's staan boven aan.16-06-2012:
De nieuwe (tijdelijke?) windmolen.16-06-2012:
De werkzaamheden aan de overzijde van het strandje, hier komt een groot rietveld.06-06-2012:
De nieuwe vissteiger in aanleg.01-06-2012:
De waterinlaat aan de zijde van de honden uitlaatplaats29-05-2012:
Op een gedeelte van de dam wordt stortsteen aangebracht.24-05-2012:
In de kreukelberm van de dijk wordt doek aangebracht, waar over heen later stortsteen komt.19-05-2012:
De buis ligt erin.09-05-2012:
De buizen van de nieuwe waterinlaat worden onder het fietspad en het Alddiel doorgeboord.02-05-2012:
De keet aan de overkant van het strandje is in de brand gestoken.01-05-2012:
Het heien van de damwand bij de nieuwe waterinlaat.26-04-2012:
Duwboot met bagger.21-04-2012:
Het afvoeren van de bagger.21-04-2012:
Een haventje om de bagger af te voeren.20-04-2012:
De opening in de oostelijke dam wordt gedicht.19-04-2012:
Er wordt een begin gemaakt met het baggeren van het zwemwatercompartiment.18-04-2012:
In verband met het leeg vissen van het zwemwater compartiment zijn de beide dammen weer even open.


25-03-2012:
De dam aan de oostzijde van het strandje.


25-03-2012:
De dam aan de oostzijde van het strandje.


25-03-2012:
De pas aangelegde dam aan de westzijde. De "ruwe" werkzaamheden aan de dam zijn klaar.


25-03-2012:
Op de dam.


25-03-2012:
Bijna op het strandje.


14-03-2012: 
Het strandje is nu ook aan de westzijde met een dam verbonden.


13-03-2012:
Het strandje is bijna bereikt.


12-03-2012:
Nog een klein stukje.


12-03-2012:
Aan de oostzijde is vandaag de dam aangelegd.


12-03-2012:
Aan de oostzijde is vandaag de dam aangelegd.


11-03-2012:
De dam nadert het eiland.


10-03-2012:
De dam is ongeveer op de helft.


09-03-2012:
Zandauto's rijden af en aan.


06-03-2012:
De aanleg van de dam gezien vanaf het strandje.


05-03-2012:
Werkzaamheden aan de dam.


02-03-2012:
De aanleg van de dam (1) aan de westzijde van het strandje is begonnen.
Aan de andere zijde wordt nog niet aan de dam gewerkt.
 27-02-2012: De gemeente Leeuwarden plaatst informatie borden in de Groene Ster.
 
09-02-2012: De aannemer heeft vandaag het zand aangevoerd voor de oostelijke dam (2). Omdat in het weekeind voor de tweede keer de schaatstoertocht de Ronde van de Kleine Wielen wordt georgnieersd nog even uitstel van de aanleg.


07-02-2012: Vandaag is ondanks het koude winterweer een begin gemaakt met de werkzaamheden rondom de herinrichting van het strandje. De trapbrug (nr. 2) aan de oostzijde van het strandje is vandaag gesloopt. Morgen staan de werkzaamheden even stil in verband met de schaatstoertocht de Ronde van de Kleine Wielen. Daarna zal er een gat in het ijs worden gezaagd en wordt de dam aangelegd. Dus wees er morgen bij,  want dan kan vermoedelijk voor het laatst een rondje om het eiland worden geschaatst.


Het trapbruggetje is al half gesloopt.


De schaftkeet.


Alleen de pijlers staan er nog.


De afzetting op het strandje.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend