home     Overleg Groene Ster

Naaktstrandje Groene Ster, bloot gewoon
Over het overleg in de Groene Ster(3)

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST EXPLOITANTEN EN ANDERE BELANGHEBBENDEN IN HET GROENE STERGEBIED VAN 26 APRIL 2007

 

Het duurde even voordat het verslag beschikbaar was, ik heb het net binnengekregen. De gemeente moest het verifiëren, om misverstanden te voorkomen heb ik hier even op gewacht.

Aanwezig waren: gemeente Leeuwarden, hengelsportvereniging, stadswachten, milieucontrole, kiosk Groene Ster, plankzeilvereniging, golfvereniging, naturisten, Aquazoo, politie, camping de Kleine Wielen, de familie wonende dichtbij de herencontact-gedoogzone.

Afwezig waren: meldpunt overlast, restaurant de Grote Wielen, golfvereniging, IVN, midgetgolgbaan, COC.

opsommingsteken Er is een nieuwe projectleider voor de Kleine en Grote Wielen tot het spoor bij de gemeente: hij is aanwezig op de vergadering. Zijn opdracht is een ontwikkelingsplan op te stellen voor de komende 10-15 jaar voor de Wielen. Daarbij is het de opdracht de Raad van Leeuwarden van te voren te vragen om richting te geven, voordat het plan een definitief karakter krijgt. Deze discussie is gepland rond september/oktober 2007. Pas daarna kan het ontwikkelingsplan uitgewerkt worden. Ten aanzien van dit Ontwikkelingsplan zijn er drie zaken/studies nieuw te noemen:

1.      De verdere uitwerking van een aantal Natuuraangelegenheden onder meer het aanwijzen van een Robuuste Natte Zone (Verbinding). De kans is groot dat deze door de Wielen moet.

2.      De gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten dat zij een nieuw structuurplan wil. Een van de gebieden die speciale aandacht krijgt is het gebied beneden de Spoorweg, onderdeel van de Wielen/Groene Ster. Na de zomervakantie begint Tytsjerksteradiel met een studie die zij, naar verwachting, af zal ronden in maart/april 2008.

3.       Na de zomervakantie zullen de Provincie en de gemeente Leeuwarden een studie doen naar de mogelijkheden van een Staande Mastroute (door heel Friesland kunnen varen met je schip). Een van de opties is deze te laten lopen door de Wielen.

Voor de rest wordt bij het opzetten van het Ontwikkelingsplan nog steeds uitgegaan van de plannen en wensen zoals de ondernemers en gebruikers van het gebied die ruim anderhalf jaar geleden geuit hebben en waarvan een verslag gemaakt is.

 

De gemeente heeft dus (mede)zeggenschap over waar de route moet komen, maar het is vooral de Provincie die over het doorgaan beslist, vooral omdat er zoveel geld mee gemoeid is.

De naturisten vroegen of het mogelijk was een snelheidsbeperking of geluidsdempend asfalt langs de Grote Wielen af te dwingen bij de Provincie vanwege het auto-lawaai, maar dit werd onwaarschijnlijk genoemd.

opsommingsteken De familie, die in de boerderij woont bij de afslag naar de gedoogzone en ook de naturisten ondervinden erg veel overlast van de gedoogzone van seksrecreanten, dit is verergerd door de wegafsnijdende bult, die geplaatst is om doorrijden te belemmeren. Ook ondervindt men overlast van jongeren die op de seksrecreanten afkomen. Er is indertijd afgesproken met de familie dat de slagbomen om 22.00 uur dicht zouden gaan. Dit is tot op heden niet gebeurd, omdat de slagbomen ontbreken.
opsommingsteken Er wordt nog steeds niet gehandhaafd op seksrecreanten, naturisten krijgen hierdoor een slechte naam en de huidige activiteiten worden in stand gehouden. De stadswacht geeft aan dat er geen meldingen zijn binnengekomen bij meldpunt overlast en de politie (later wordt duidelijk dat de samenwerking tussen politie en meldpunt overlast beter kan, er zijn nl. wel heel veel meldingen gedaan, er wordt ook aangeraden daar steevast mee door te gaan!!!!)
opsommingsteken Er wordt gezegd in het verslag, dat er op seksrecreanten gesurveilleerd wordt in burger, moet dit niet zijn: er zou moeten gesurveilleerd worden in burger?????
opsommingsteken Er wordt gesurveilleerd op loslopende honden en het opruimen van hondenpoep; als er een bord verboden voor honden staat, geldt dit ook voor de winter!!! Het hondenbeleid is nog steeds niet duidelijk genoeg (verboden voor honden, mag je dan wel met een aangelijnde hond lopen, maar niet op de strandjes….? Dit soort vragen komen er dan
opsommingsteken Met grote evenementen wordt er niet gesurveilleerd, politie en stadswachten zijn dan geconcentreerd in het centrum (het aantal stadswachten hiervoor is teruggebracht van 60 naar 16! Dus een flinke bezuiniging!)
opsommingsteken De controles op vissen door HSV-L zijn in de Groene Ster vervallen, de gemeente geeft aan dat de handhaving zou moeten worden aangescherpt.
opsommingsteken Men wil graag betere informatie naar de burgers toe na een blauwalg-alarm, wanneer de blauwalg weer weg is (de kiosk en de camping zullen de brief ontvangen met informatie over veilig zwemwater)
opsommingsteken Men stelt voor om “De Gebeten Hond” ook uit te nodigen voor het overleg  (er zal bebordering worden geplaatst om aan te geven waar het een losloopterrein betreft, voor de zomer)
opsommingsteken Meldpunt Overlast krijgt het verzoek bij het volgend overleg aanwezig te zijn
opsommingsteken Bij de Alddiel is er een verbinding gemaakt tussen polderwater en boezemwater om de kans op blauwalg nog kleiner te maken
opsommingsteken De grasopvangbak tijdens het maaien, die de naturisten hadden voorgesteld, is afgewezen

 

De overeenkomst tussen de vissers en de naturisten is blijkbaar ook nog niet duidelijk genoeg, er komt weer een vergadering hierover tussen gemeente, vissers en naturisten.

 

Er wordt hard gewerkt om het gebied voor iedereen leefbaar te maken, te houden, mijn eigen conclusie is, dat dit staat of valt bij goede afspraken, samenwerking, overleg, duidelijkheid, respect, luisteren naar elkaar, je niet te snel aangevallen voelen, begrip en vooral ook handhaving van de afgesproken regels!!!!!! Het is zo’n mooi gebied, waar ik steeds weer dankbaar gebruik van maak.

 

Heel veel plezier, zon, vissen, zwemmen, zandkastelen, rust, geluk, vrijheid, stilte, begrip, overleg, groetjes van Isolde.

 

Mocht je willen reageren op dit stuk, dan kan dat naar: overleg@strandje.nl.