Home

Over het strandje

 

De Groene Ster is een recreatiegebied, van circa 1000 hectare, aan de oostzijde van Leeuwarden. Het gebied is vanaf de jaren 60 ontwikkeld tot een groot recreatiegebied, dat aanvankelijk gelegen was in de gemeente Tietjerksteradeel, en in 1984 bij Leeuwaarden is gevoegd. In het gebied bevinden zich,  zonneweiden, stranden, waterplassen, bos en wandelpaden. Op mooie warme, zonnige dagen is het hier druk met recreanten.
 
De Groene Ster is bij velen ook bekend onder de naam "De Kleine Wielen", genoemd naar het oorspronkelijke meertje in het recreatiegebied. Aan de overzijde van de weg Leeuwarden - Groningen ligt de Grote Wielen.

Wil je meer weten over de Groene Ster, neem dan eens een kijkje op de site: groenesterleeuwarden.nl


Toegangsbord bij de ingang (westzijde)
In de Groene Ster zijn onder andere gelegen:     
Een klein stukje geschiedenis
Naaktrecreatie in de Groene Ster werd juni 1980 officieel toegestaan op een kleine ligweide aan de zuidzijde van het recreatiegebied. Het naaktstrand lag ver weg van de overige stranden en was bereikbaar via Woelwijk.

Bij de uitbreiding  van de Groene Ster in 1991 is gekozen voor een veel grotere, meer open en centraal gelegen locatie. Het naaktstrand kwam op het zuidelijke deel van een eilandje te liggen en was bereikbaar via twee bruggetjes aan de oost- en westzijde. Het  terrein was zichtbaar vanaf de openbare weg. Het naaktstrandje is in 1995 in gebruik genomen. In de loop der jaren werd het hele eiland door de naturisten gebruikt.

In het najaar van 2008 kwam de gemeente Leeuwarden met het plan de Groene Ster alweer opnieuw te gaan inrichten. Het accent bij deze herinrichting ligt op het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit, door de oevers met veel riet te beplanten. Het naaktstrandje zou moeten verdwijnen, omdat het zwemwater niet meer toegangelijk is door de aanplant van riet. Als alternatief kwam de gemeente met een piepkleine, onaantrekkelijke locatie in een bosrijke omgeving. Door de vele protesten van de bezoekers van het strandje, gesteund door de NFN, mocht het naaktstrandje op de huidige locatie blijven. Meer info over de herinrichting van het strandje is te vinden op de pagina: Nieuws over het nieuwe strandje.
Hier vind je de foto's van de 1e fase en 2/3e fase van het herinrichten

Het nieuwe strandje.
Dit deel van de Groene Ster is bestemd voor naturisten, nudisten en naaktrecreanten.
Op de route pagina staat goed aangegeven hoe het strandje het best bereikbaar is.

September 2012 begon de herinrichting en ging het naaktstrandje volledig op de schop. Het eilandje werd aan de oost- en westzijde verbonden met een dam. Over deze dam loopt nu een nieuw fietspad. Vrijwel alle bosschages zijn weggehaald. Het nieuwe naaktstrandje is veel kleiner geworden en wordt door een aardenwal en sloot afgescheiden van het achterliggende nieuwe fietspad. Enkele bomen zijn verplant, zodat er (beperkte) schaduwrijke plekken aanwezig zijn. Helaas doen de bomen het niet erg goed, twee bomen zijn dood en de rest staat er ook niet erg florissant bij.

 
Het nieuwe strandje: (Bron: Inrichtingsplan 2010 (Kleine) Wielengebied en Groene Ster). 

Aan de waterkant is een zandstrand aanwezig, dat goed wordt onderhouden en regelmatig wordt gefreesd. Helaas wordt er met regenbuien wel veel  zand weggespoeld.

Verder zijn er ligweiden. Ook de flauwe helling van de aardenwal kan aan de strandzijde als ligweide worden gebruikt.

Op het gehele strandje is het verboden voor honden.
Het naaktstrandje is nog niet afgebakend met naaktstrandborden, zodat bezoekers niet precies kunnen zien waar bloot mag worden gerecreŽerd. Wel staat aan beide zijden van het naaktstrand een verwijzingsbord. Het is de bedoeling dat de naaktrecreatie plaatsvindt op het strandgedeelte achter de aardenwal. Op het naaktstrandje zijn geen voorzieningen aanwezig. Op 700 meter vanaf het strandje staat een kiosk met toiletten.

Het zwemwater
Door de herinrichting is het water verdeeld in twee compartimenten. Met de aanleg van meer natuurlijke, plasdrasoevers is het zelfzuiverend vermogen van het water sterk verbeterd. Helaas slaat het aangeplante riet nog niet goed aan. Het noordelijk compartiment is bedoeld als zwemwater en is bij de herinrichting uitgebaggerd. Hier bevindt zich ook de officiŽle zwemwaterlocatie "Lytse Wielen". Het water in dit compartiment kan goed worden ververst door de instroom van boezemwater.

Ons zwemwater ligt in het zuidelijke compartiment, waar geen goede doorstroming is. Het zwemwater is over het algemeen van goede kwaliteit, hoewel het doorzicht beperkt is door de veenachtige ondergrond. Bij hoge watertemperaturen in combinatie met weinig wind, ontstaat er soms blauwalg. Dit heeft een enkele keer geleid tot een negatief zwemadvies.

Door de langzaam aflopende bodem, is het zwemwater  (0 - 2,00 meter diep) ook geschikt voor minder geoefende zwemmers. Er is geen afgezet zwemgedeelte voor kinderen.

.
Aan de overzijde het Bastioneiland

De ondergrond bij de zijde van het bosje, is niet stevig. Ga bijvoorkeur niet aan deze zijde het water in.

De vissers
Aan de overkant van de zwemplas, met zicht op het strandje, wordt veel gevist.
Het viswater is verpacht aan de Hengelsport Vereniging Leeuwarden.
In dit gebied is het nachtvissen (met tent) toegestaan. Vanaf het strandje is het vanaf 1 april tot 1 oktober verboden te vissen. Door enkele vissers wordt vanaf de overkant, met lange lijnen (enkele honderden meters lang), vlak voor het strandje gevist, wat het nodige gevaar met zich meebrengt voor de zwemmers. Met de Hengelsport Vereniging Leeuwarden is in 2007 een akkoord gesloten. In het gedeelte voor het strandje mag in het strandseizoen overdag niet meer worden gevist. Voor meer informatie zie op de pagina veiligzwemmen.

De bezoekers
Over het algemeen zijn er meer mannelijke bezoekers. Vooral op mooie zonnige dagen
is de samenstelling redelijk gemengd. Ook steeds meer nieuwe bezoekers weten het strandje te vinden.
Het Nieuwjaar wordt altijd goed begonnen met op 1 januari om14u  de traditioneel  nieuwjaarsreceptie, met ook een Nieuwjaarsduik.

De Seksrecreanten.
Door de herinrichting van het gebied is de loopafstand van de homo-ontmoetingsplek naar het strandje veel groter geworden, waardoor de overlast is afgenomen.
Ook door de open inrichting van het terrein is de seksuele overlast sterk verminderd.
Bij seksueleoverlast is het advies de bezoekers hier direct op aan te spreken. Helpt dit niet, dan de politie bellen op tel. 0900-8844.

Zie ook: Schennispleger aangehouden.

Dus het gedogen is afgelopen; seksrecreanten zijn hier echt niet welkom.
 

  Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend