home  


Naaktstrandje Groene Ster, gun ook de vissers de ruimte
Locale maatregel gemeente
Leeuwarden Groene StergebiedDe Gemeente Leeuwarden legt de volgende locale maatregel op aan de HSV Leeuwarden:
 
opsommingsteken Van 1 april tot 1 oktober van 09.00 tot 20.00 uur mag er niet worden gevist in het gebied wat is aangegeven op de bijgevoegde kaart
 
opsommingsteken Gedurende deze periode en tijdstippen mag er door de vissers niet worden gevoerd en mogen geen markers worden uitgelegd;
 
opsommingsteken Markers mogen blijven staan als er wordt doorgevist en als er niet wordt doorgevist moeten de markers vóór 09.00 uur worden verwijderd;
 
opsommingsteken De politie zal in het aangegeven gebied toezicht houden, handhaven en zo nodig overtredingen bekeuren;
 
opsommingsteken Vissers en naturisten verklaren zich tolerant naar elkaar toe te gedragen, mede ingegeven door het feit dat de aangegeven afstanden niet exact in het water zijn aan te geven.
 
opsommingsteken De HSV Leeuwarden heeft de gemaakte afspraken in haar Algemene Leden Vergadering meegedeeld, ook worden de gemaakte afspraken zowel geplaatst in hun ledenblad “de Fisker” en op het internetforum van de HSV Leeuwarden, ook zullen zij de “Karperclub de Kleine Wielen” informeren, publicatie in de Landelijke Lijst van Viswateren en de naturisten van “het strandje” zullen de gemaakte afspraken bekend maken op het internetforum “het strandje” en er zal op beperkte schaal worden geflyerd;
 
opsommingsteken De gemeente Leeuwarden neemt de voorgestelde maatregelen over en zal conform de gemaakte afspraken toezicht houden en zo nodig handhaven;
 
opsommingsteken  Evaluatie zal na een half jaar plaatsvinden;
 
opsommingsteken Bij ( ernstige ) overtredingen zal eerder worden overlegd, meldingen worden doorgegeven aan de HSV zodat eerder kan worden bijgestuurd;
 
opsommingsteken Nieuwe afspraken zullen worden gemaakt indien partijen zich niet houden aan de gemaakte afspraken.
 
opsommingsteken De gemeente Leeuwarden conformeert zich aan de gemaakte afspraken en zal er op toezien dat de partijen zich hier aan houden.