Home  

Bestemmingsplanwijziging 
Groene Ster.

 


28-07-2018: Het voorontwerp partiŽle herziening bestemmingsplan ligt ter inzage. Iedereen kan binnen de termijn van 8 weken een zienswijze indienen. Het strandje ligt in dit voorontwerp buiten het (rode) gebied voor de grote, middelgrote en kleine festivals. Overige (geen muziek) evenementen zijn wel toegestaan op het naaktstrandje.

Het voorontwerp heeft geen juridische status, maar het is een flinke stap in de goede richting.


Om de festivals mogelijk te maken in de Groene Ster heeft de gemeente tot nu toe gewerkt met omgevingsvergunningen (afwijken bestemmingsplan).
Omdat de rechter veel van deze vergunningen ver onder de maat vond, heeft de gemeente gekozen voor een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan. Door de onderstaande schikking met de gemeente uit 2014 bleef het strandje buiten het festivalterrein en was gewoon bereikbaar.Het "plan van aanpak" om tot deze aanpassing te komen is op 21 maart door de gemeenteraad goedgekeurd. Het ''plan van aanpak'' bevat een kaartje met het zoekgebied waar mogelijk festivals kunnen worden gehouden. Op voorhand deed de verantwoordelijke wethouder de toezegging dat er tijdens festivals altijd een zwemstrandje openblijft voor recreanten. Ondanks de Brief voor het College van B&W,
waarin gevraagd wordt het strandje uit het zoekgebied voor festivals te halen, kwamen er geen toezeggingen voor de naturisten.

Op de gemeentelijke website is een projectpagina te vinden met meer info.

Deze pagina geeft info over alle verwikkelingen rondom de bestemmingsplanwijziging.


overleg groene ster02-04-2018:  Morgen 3 april 2018 10 uur. Rechtszaak Bodemprocedure Psy-Fi 2016.

Rechtbank Noord Nederland, Zaailand 102 te Leeuwarden. Bijwonen toeschouwers kan. Meer info op Groenesterduurzaam.nl.
 

overleg groene ster01-04-2018:  Suksawat Festivals Groene Ster worden bedreigd door bedreigde diersoorten
 

overleg groene ster31-03-2018:  Liwwadders Leeuwarden is een hoogst onbetrouwbare overlegpartner
 

overleg groene ster31-03-2018: Einde aan de festivals in de Groene Ster?

Lees hier het artikel in de Leeuwardercourant Bedreigde dieren plaag voor festivals Groene Ster of kijk op de site van Omrop Frysl‚n.


31-03-2018: Festivalplanning 2018 Gemeente Leeuwarden desastreus voor de recreanten.

Het strandje is dit jaar tijdens festival gewoon open, zoals het hoort.
 
Het centrumgebied van de Groene Ster met de kiosk en de officiŽle zwemlocatie zal gedurende de zomermaanden circa 40% (38 dagen) van de tijd (92 dagen) afgesloten zijn voor recreanten. Ook het populaire hondenstrandje is geruime tijd dicht

Lees verder op de site GroeneSterLeeuwarden.nl.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend