Home      

Psy-Fi festival

28 augustus tot 2 september 2014.
De Groene Ster is van 21 augustus tot en met 4 september afgesloten.
Het strandje is tijdens het festival gewoon geopend en
vanaf de westzijde bereikbaar

 


De hekken op het strandje.

Dit jaar wordt het noordelijk deel van het (voormalig)naturisteneiland nog gebruikt voor het festival. Bij toekomstige festivals blijft het volledige (voormalig)naturisteneiland buiten de evenementenvergunning. De gebieden die dan voor evenementen mogen worden gebruikt staan op dit kaartje.
 

Route naar het strandje van 21 aug. t/m 4 sept.
Gratis parkeren in de berm van het Alddiel. Alle reguliere parkeerterreinen worden gebruikt voor het festival.
Tijdens het festival is het strandje alleen vanaf de westzijde bereikbaar.

Route planner Google Maps:  GPS: 53.212578, 5.859054  
                                              plaats: Leeuwarden straat: Alddiel  nr. 9 postcode: 8926 XB
                                               Add-To-TomTom  Add to Garmin 
Openbaarvervoer      9292ov:  invullen:
Ouddeel Leeuwarden

Blauwe lijn: gewijzigde route naar het strandje.
Rood         
:
binnen dit gebied is naaktrecreatie toegestaan
Roze          : het festivalterrein Psy-Fi

Parkeren  kiosk  Bushalte (15 min)
meetpunt zwemwaterkwaliteit

 


Een stukje uit de vergunning, geeft een goed een beeld van het festival:
(Bekijk ook de website van Psy-Fi)

Burgemeester en wethouders overwegende,

dat......

dat het evenement 'Psy-Fi' is in 2013 voor het eerst in Nederland georganiseerd. Dit soort muziekevenementen in het genre Psychedelic Trance (Goa) richt zich met name op een internationaal publiek, bestaande uit alternatieve, veelal hoogopgeleide mensen die op zoek zijn naar de combinatie van hun favoriete muziek in een inspirerende natuurlijke omgeving. Essentieel is de beleving van de overgang van dag naar nacht en andersom. Dit wordt omkleed met muziek, lezingen, healings, organic food en kunst.

dat tot nu toe vinden de bekendste en grootste (25.000 bezoekers) Psy-Fi evenementen in landen als Portugal en Hongarije plaats, waar een trouw internationaal publiek jaarlijks op af komt. Vorig jaar is Psy-Fi voor het eerst georganiseerd in Groningen. Vanwege het (meer) 'open' karakter van de Groene Ster, wil de organisatie het evenement hier graag (24 uur per dag) in 2014 laten plaatsvinden.

dat een belangrijke voorwaarde voor dit soort evenementen is dat de muziek 24 uur per dag door gaat (beleving zonsopkomst/ondergang). Dit past echter niet geheel binnen de kaders van het huidige evenementenbeleid (onderdeel geluid). Daarin is opgenomen dat in de Groene Ster na 03:00 uur geen geluid hoorbaar mag zijn bij gevels van gevoelige gebouwen. In het beleid is geregeld dat het evenement tot 24:00 uur een hoge geluidsnorm mag hanteren en daarna tot 03:00 uur een geluidsnorm die 20 dB(A) lager ligt.

dat het college heeft d.d. 24 juni 2014 besloten af te wijken van de beleidsregel geluid om ten behoeve van het Psy-Fi Festival 2014 voor de nachtperiode (03:00 - 10:00) geluid toe te staan van max. 30 dB(A). Ten aanzien van eventuele overlast voor omwonenden in de nachtperiode (de periode waarvoor moet worden afgeweken van de beleidsregel geluid) geldt dat deze minimaal c.q. te verwaarlozen is. In stukken/artikelen die over geluid gaan wordt 30 dB(A) omschreven als: 'Erg stil Bibliotheek (30-40 dB), zacht gefluister op 5 m, opnamestudio'. Bij dit besluit heeft het college in overweging genomen dat het evenement potentieel een beeldbepalend evenement voor Leeuwarden kan zijn gezien het aantal bezoekers, het internationaal karakter en aansluiting bij de raakvlakken in het bidbook van Culturele Hoofdstad 2018 (verbinding tussen land, water en horizon, het evenement staat in het teken van de elementen aarde, water, lucht en vuur). Voorts staat de organisatie positief tegenover een rol van de lokale horeca en detailhandel tijdens het evenement (gedacht kan worden aan verkoop van streek/biologische producten) en winkels met een aanbod in lijn van de doelgroep (internationaal, kunst/muziek liefhebbers, hoger opgeleid, alternatief, ruimdenkend, natuurliefhebbers). Het publiek dat op het evenement afkomt, komt voor 80% uit het buitenland en kan zorgen voor internationale exposure van Leeuwarden. Dit is in lijn met de visie op evenementen in (de aanloop naar) Culturele Hoofdstad 2018
.

dat......
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend