Home      
 

Welcome to The Beach


"Het is het jaar 2013 na Christus. Textielrecreanten hebben bijna de hele wereld veroverd, alleen in het westen van de Groene Ster biedt een klein strandje nog moedig weerstand tegen de oprukkende nieuwe preutsheid" (vrije persiflage naar: Asterix & Obelix)

08-02-2013: Afgelopen maandag (4 februari) werd bekend dat in de Groene Ster op 26 t/m 28 juli een nieuw muziekfestival wordt gehouden. Prachtig, dat de Groene Ster dit jaar een festival krijgt, want op enkele zomerse dagen na, is er meestal weinig reuring in het gebied. De twee voorgaande festivals "Het Groene Ster Festival (2008)" en Xplode (2009/10) bleken niet het succes te zijn waarop de organisatoren hadden gerekend, dus zat het gebied twee jaar zonder festival.

Voor de naturisten is het helaas geen goed nieuws, want het festival "Welcome to The Village" vindt plaats op het pas heringerichte naaktstrand in de Groene Ster. Op het strandje wordt een dorpje gebouwd, dat is geïnspireerd op het dorpje van Asterix en Obelix. Ruim een week zullen we niet van het strandje gebruik kunnen maken. Door dat het strandje vorig jaar volledig op de schop is gegaan kunnen we in het voorjaar zeer beperkt gebruik maken van het strandje, dus een grote tegenvaller.

Voor ons kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel; ondanks dat wij als naturisten gesprekspartner zijn bij het halfjaarlijks overleg met de gemeente over het gebied, zijn wij niet ingelicht.
De gemeente is direct per mail gevraagd om nadere informatie. Helaas is het op dit moment (10-2), ook na enkele telefonische pogingen, nog niet gelukt om nadere informatie te krijgen. Daarom heeft strandje.nl, op grond van de wet openbaarheid van bestuur bij de gemeente de documenten opgevraagd die betrekking hebben op de vergunningaanvraag.

Door de tweet van strandje.nl: "@lc_nl @IsabelleDiks @Gemeente_Lwd schoffeert naturisten met festival op het strandje. http://www.strandje.nl " wordt het strandje één dag "wereldnieuws". De mailbox van strandje.nl stroomt vol met aanvragen voor interviews en toelichting. (De Telegaaf, PowNews, Radio1 (WNL), NOS Radio 1 Journaal, VARA / Radio 2, 3FM, MNM (Vlaamse VRT ).

Grote afwezige is onze eigen regionale Leeuwarder Courant, maar deze maakt kennelijk zelf haar eigen nieuws gebaseerd op een enkele tweet en enige informatie op de website. Ook de dagen daarna laat de Leeuwarder Courant de oren hangen naar de organisator. Jammer maar, de Leeuwarder Courant wilde natuurlijk graag een media hype veroorzaken, door alles erg letterlijk op te vatten.

Nu de rookwolken zijn optrokken lijkt de media hype meer een klucht.
Waarschijnlijk heeft de organisatie ooit eens met Google Earth een rondvlucht gemaakt over het strandje, maar Google Earth is helaas niet zo actueel als deze site.
Op het onderstaand kaartje is het nieuwe strandje ingetekend (satellietfoto is nog oud)
 
 
 

Vermoedelijk is de vergunningaanvraag gebaseerd op het oude strandje dat veel meer ruimte bood. Heeft de gemeente zitten te slapen? Gelukkig is er nog geen vergunning afgegeven en waarschijnlijk komt deze er ook niet. Het is namelijk niet voor te stellen dat de gemeente het pas ingezaaide terrein verpacht voor een festival. Volgens deskundigen duurt het minimaal 6 maanden voordat een grasmat volop bruikbaar is.
En het voormalige eilandje is erg gekrompen en kan onmogelijk onderdak bieden aan de bouw van het Asterix & Obelix dorpje. (Kijk ook eens op wietseelzinga.wordpress.com)

Mocht de gemeente toch een vergunning verlenen dan kunnen we altijd nog bezwaar aantekenen. Ook de NFN (Naturisten Federatie Nederland) steunt ons.

En wie wint het touwtrekken om het strandje? Asterix en Obelix (wel zonder dope!) of toch Sjors en Sjimmie?

 


17-02-2013: Antwoord (teleurstellend en beschamend) van de gemeente Leeuwarden :
 

Helder is ondertussen, dat de organisatie van "Welcome to the Village" het festival graag op deze specifieke locatie wil organiseren vanwege de ligging en de vorm van het eiland in het Groene Stergebied. Op deze plek mag drie keer per jaar een meerdaags festival worden georganiseerd. Er wordt een vergunning voor dit festival afgegeven, indien de aanvrager aan alle vergunningsvoorwaarden voldoet. De organisatie heeft aangegeven dat naturisme geen onderdeel zal uitmaken van het festival.

Uit navraag bleek dat het eiland niet is verpacht aan de naturistenvereniging, maar dat op deze locatie het naakt recreëren wordt toegestaan. Dit is de reden dat wij instemmen met het festival op deze locatie. 
 

10-03-2013: Afgelopen donderdag heeft strandje.nl de documenten ontvangen die betrekking hebben op de vergunningaanvraag. Deze document zijn op 8 februari opgevraagd bij de gemeente Leeuwarden op grond van de wet Openbaarheid van bestuur (WOB). Hoewel deze wet voorschrijft zo spoedig mogelijk te reageren, heeft de gemeente Leeuwarden pas op de allerlaatste dag (4 weken beslissingstermijn) voldaan aan het WOB verzoek. Dus echt 3voor12.

Uit de begeleidende brief en de ontvangen documenten blijkt het volgende:

 • De organisator, de Stichting Asteriks, heeft in september 2012 aangegeven een festival te willen organiseren in de Groene Ster:

  "Naast dit evenement wil de stichting Asteriks van vrijdag 26 juli tot en met zondag 28 juli een nieuw buitenfestival gaan organiseren in recreatiegebied De Groene Ster.

  Het festival wordt kleinschalig gestart met 1000 -1500 bezoekers. Het festival - dat nog geen naam heeft - heeft 2 podia aangevuld met een aantal 'ervaringen' in kleinere tenten. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, watertechnologie, natuurbeleving etc.
  "
   
 • De organisator zal de definitieve evenementenvergunning nog moeten aanvragen.
  Naar verwachting van de gemeente komt de aanvraag eind maart/begin april 2013. (Dus voor ons nog volop tijd om bezwaar aan te tekenen).
   
 • De organisatie en de gemeente hebben het strandje op 9 november 2012 bezocht,
  hier het verslag van de gemeente:

  "Met de vier heren de locatie in de groene ster bezocht het terrein is op dit moment nog een grote modderpoel.

  Wij hebben gekeken of het eventueel te houden festival past op deze locatie, iedereen is enthousiast over de grote en vorm van het eilandje. Het probleem is alleen of dit eilandje op tijd klaar zal zijn voor het festival in juli 2013. Indien het terrein klaar is zal er goed gekeken moeten worden hoe we een en ander in de rijplaten kunnen leggen zodat de schade aan het terrein tot een minimum beperkt wordt.

  Indien terrein niet op tijd klaar is zal er een andere locatie in de Groene ster gezocht worden." 


  Het strandje ten tijde van het bezoek.


  Wordt dit bedoeld met in de rijplaten zetten? (foto textielstrand 10-3-2013)


 • Uit de bijgevoegde link naar het Beleidsregel evenementen gemeente Leeuwarden 2009, blijkt dat er op 3 dagen een evenement met geluidsontheffing in de Groene Ster mag worden gehouden. Op dit moment is er al (minimaal) één vergunning verleend; dus blijven er nog maar 2 dagen over....
   
 • Ook is het projectplan "Welcome to the Village" bijgevoegd:

  In een notendop een overzicht:

  • Duidelijk is dat het festival in 5 jaar flink wil gaan groeien. In 2018, als Leeuwarden wellicht culturele hoofdstad is van Europa, wordt ingezet op 25.000 bezoekers. De locatie laat dit toe volgens het rapport.
    
  • Uit respect voor de omgeving wordt het festival zo duurzaam mogelijk geproduceerd onder het motto 'practice what you preach'. Naast muziek en cultuur is er veel aandacht voor het thema water. Op het festivalterrein wordt mogelijk een bron geslagen. Studenten van de NHL Hogeschool werken mee aan diverse projecten. Misschien is dit een leuk project voor onze watertechneuten in spe.
    
  • Oude tijden herleven (weer een tuintje op het strandje):
   In maart wordt op het festivalterrein een groentetuin (leuk voor 'onze' konijnen) aangelegd door de Leeuwarder stadsboer samen met Talant. Tijdens het festival wordt er soep gekookt voor alle bezoekers van het festival met ingrediënten uit de tuin.
    
  • Uit het organisatie schema blijken de sterke banden met NDC mediagroep (o.a. Leeuwarder Courant). De hoofdredacteur Koen Haringa van Suksawat zit in de organisatie van het festival. (Communicatie en publiciteit)
   Geen wonder dat Suksawat zo te keer gaat tegen de naturisten.
   Verder lijkt de "mediahype" rondom het blotefestival geënsceneerd te zijn door de vriendjes bij de Leeuwarder Courant. Objectiviteit is ver te zoeken!
    

Strandje.nl gaat er nog steeds vanuit dat zowel de gemeente als de organisatie hun gezond verstand gebruiken en kiezen voor een andere locatie.
Zoals er te lezen valt in het verslag van de gemeente zijn er (nog)voldoende alternatieven.
Het zou jammer zijn als de Groene Ster door halsstarrigheid van de organisatie een leuk festival misloopt.

Met het schofferen van de "blootlopers" heeft het sociale imago van "Welcome to The Village" in elk geval een flinke deuk opgelopen. Slechte PR Koen, hehehe.


21-04-2013: Hoe staat het met het festival Welcome to The Village?
De vergunning hiervoor is nog niet afgegeven, dus kan er ook nog geen officieel bezwaar worden ingediend.
 
Navraag bij de gemeente Leeuwarden en de organisatie van het festival leverde op, dat we het strandje tijdens het festival toch niet kunnen gebruiken, alhoewel het hoofdgedeelte van het festival verplaatst is naar de overkant van het strandje (bij de kinder- en waterspeelplaats). Om één of andere vage reden (gezichtsverlies?, pesterij?, omdat het publiek een eilandje is beloofd?) moet het kleine stukje naaktstrand toch worden gebruikt voor het festival.

Uit wat Googlen op internet lijkt het er zeer sterk op, dat het festival niet in de Groene Ster kan worden gehouden, omdat er in het bestemmingspan van de Groene Ster geen bepalingen hierover zijn opgenomen. Uit jurisprudentie is gebleken dat dit tegenwoordig echt wel moet, zeker nu het een meerdaags festival betreft. Nu het bestemmingsplan eind vorig jaar is vastgesteld, zou het erg vreemd zijn dat de rechter zal beslissen het festival te gedogen. De verantwoordelijke wethouder is hiervan twee weken geleden op de hoogte gesteld. Helaas is er nog geen reactie ontvangen.

Alles op een rijtje:

 • De gemeente en organisatie blunderen door het festival te willen houden op een terrein dat onvoldoende ruimte biedt en waarvan de grasmat door de herinrichting nog niet geschikt is. Ook is het eilandje logistiek ongeschikt.
 • De gemeente vindt dat het geen rekening hoeft te houden met de belangen van belanghebbenden. De gemeente gaat er aan voorbij dat wij een speciale groep zijn, waarvoor er geen alternatieven zijn op korte afstand.
 • Ook in de herkansing bij het kiezen van een andere locatie voor het festival worden de protesten van de naturisten niet gehoord.
 • De gemeente heeft zitten te slapen bij het vaststellen van het bestemmingsplan van de Groene Ster.
   

17-06-2013: Goed nieuws Tijdens het festival " Welcome to The Village" zal het strandje gewoon open zijn. Het klere(n) festival wordt nu volledig op het textielstrand gehouden. En zo hoort het ook. Logisch toch?
Slecht nieuws: Volgend jaar wil Asterix en Obelix opnieuw het strandje veroveren.

Pas op het stadskantoor, bij het inzien van de vergunning, kwam Sjimmie er achter dat het strandje niet wordt gebruikt voor het festival. Had de gemeente of de organisatie dit niet even kunnen melden? "Welcome to The Village" heeft Fair Trade hoog in het vaandel staan (voor de subsidie?), maar er heerst bij de organisatie nog steeds die ouderwetse VOC-mentaliteit.

 


15-09-2013: En wat staat er in het Bidbook Culturele Hoofdstad (pdf) over het festival in 2018:

Welcome to The Village:

Inviting European youth communities to design and build their own summer festival with
leading European artists and pop musicians, this community-based ten-day event embraces the possibilities of Mienskip and sustainability via a ‘do-it-together’ attitude, engaging visitors and European artists alike. Food is grown in the garden and harvested by the audience; bamboo is grown near the festival site to build facilities
and fences. Artistic communities from Berlin, Reykjavik, Tallin and Barcelona are invited to design this innovative village. It is a meeting place for politically engaged artists and musicians.


14-10-2013: Hoera, ook volgend jaar geen Welcome to The Village festival op het strandje. Met deze toezegging hebben Wietse en Sjimmie het bezwaarschrift tegen het (dit jaar al gehouden) festival ingetrokken.
Goede verhoudingen met zowel de gemeente als ook met de organisatie van het festival zijn veel meer waard, dan het doorzetten van een bezwaar tegen een festival dat toch al gehouden is.
 

De soap krijgt hiermee (voorlopig) een einde.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend