home  

Naaktstrandje Groene Ster
Heeft de politie niks beters te doen?
Kijk op de website naaktstrandje.nl voor meer info
 over het naaktstrandje Canadameer. 

 

Onduidelijkheid over naaktrecreanten Canadameer

APPELSCHA  22-09-2010

Mogen naaktrecreanten vertoeven aan het Canadameer bij Appelscha? De politie vindt van niet en Staatsbosbeheer heeft het liever ook niet. Maar volgens Tjipke Tasma, beheerder van de website Naaktstrandje.nl biedt de wet wel degelijk vrijheid.

Jan Scheepstra, eigenaar van de nabijgelegen camping DeWilhelminahoeve riep voor de zomer al op tot helderheid. Zijn campinggasten signaleren nog steeds blote personen in de omgeving. ,,Ik heb op zich niets tegen naaktlopers, als maar duidelijk is wat hier wel en niet mag.’’ Zodra het enigszins mooi weer is, probeert de politie dagelijks bij het bewuste strandje aan de achterkant van de plas te controleren. ,,Wy binne der alert op’’, zegt politiewoordvoerder Wouter de Vries, ,,want it mei hjir absoluut net.’’ Treffen agenten naaktrecreanten aan, dan worden die gesommeerd hun kleren aan te trekken, zegt De Vries. ,,It kin ommers storend węze foar minsken dy’t dat hielendal net sjen wolle.’’ Tasma, een fervent naaktrecreant, is er helemaal niet zo zeker van of blote zonners en zwemmers niet naar het Canadameer mogen komen. Op zijn website Naaktstrandje.nl noemt hij het Canadameer een plek waar ,,op een zeer beperkt gedeelte naaktrecreatie wordt gedoogd.’’ Hij beroept zich op het wetboek van strafrecht. Daarin staat aangegeven dat ongeklede recreatie ook mag op plekken die niet door een gemeente als naaktstrand zijn aangemerkt, als deze hier maar ,,geschikt’’ voor zijn. Volgens Tasma zou de plek in het Drents-Friese Wold best als geschikt aangemerkt kunnen worden, aangezien het bewuste strandje klein is en door bosschages en een eilandje aan het zicht wordt onttrokken.

Vervelend is wel dat naaktstrandjes ook lieden aantrekken die andere bedoelingen hebben dan recreatie. Zo kreeg de politie gisteren nog een melding van een potloodventer bij het Canadameer.,,Dy wolle wy dęr fansels ek hielendal net ha’’, zegt Tasma. Eigenaar van de grond is Staatsbosbeheer. Die heeft Tasma gisteren verzocht het Canadameer van zijn website te halen en niet meer naaktrecreanten op de plek in Ooststellingwerf te attenderen. De politie zou daarnaast graag zien dat Staatsbosbeheer bordjes plaatst die mensen erop wijzen dat naaktrecreatie er niet is toegestaan. Boswachter Corné Joziasse is hier sceptisch over. ,,Dan kunnen we overal wel van die borden gaan neerzetten.’’ Tasma heeft nog in overweging of hij de vermelding op zijn website schrapt.

Bron: Leeuwarder Courant 22-09-2010.


 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend