home
terug  

Naaktstrandje Groene Ster, natuurlijk bloot
Over het overleg in de Groene Ster(2)

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN ALLE EXPLOITANTEN EN OVERIGE BELANGHEBBENDEN IN HET ‘GROENE STER’ GEBIED VAN 19 OKTOBER 2006.

 

De naturisten hadden het advies van de politie en de gemeente gekregen alle overlast te melden bij meldpunt overlast (058-2338888). Dit zou de enige kans op meer toezicht en handhaving zijn. De stadswachten waren weer verminderd dit jaar. De naturisten hebben het advies goed opgevolgd dit jaar, er zijn heel wat meldingen bij meldpunt overlast gedaan.
Waar het in hoofdlijnen op neerkomt is, dat er te weinig duidelijkheid is over wat wel en niet toegestaan is op het gebied van honden in de Groene Ster, waar wel en waar niet precies gevist mag worden (wat is ter hoogte van en wat zijn recreatiestranden…) en dat het om 3 verschillende dingen gaat, wat betreft: naturisten, gedoogzone voor mannencontacten op het parkeerterrein ten noorden van het naturistengebied (de speeltuin zit er nog tussen…) en de ongewenste seksuele praktijken op het eerste gedeelte van het naturistenstrandje, soms op het 3e gedeelte van het terrein. Het 2e gedeelte is dan nog het meest “veilig”, daar ligt ook het merendeel naturisten, dat slechts voor de zon komt…..

De gemeente is verantwoordelijk voor de Groene Ster, wil het bezoekersaantal opschroeven, maar neemt niet de verantwoordelijkheid, geld als oorzaak noemend…..

Wat er op de vergadering werd besproken en besloten.

  • uiterlijk februari/maart 2007 komen er duidelijke borden, verboden voor honden
  •  stadswachten waren dit jaar minimaal aanwezig, alle aandacht ging uit naar cameratoezicht centrum en Prinsentuin
  •  de blauwalg wordt met grote aandacht aangekondigd in de media, als deze weer weg is, hoor je niets meer, de gemeente wil provincie of waterschap daarop attenderen
  • de geluidswal voor de tien zeer grote kavels tussen het Alddiel en de oprit naar het restaurant, die 11 m hoog zou worden, (evt. 5 m hoog en dan schuin naar 11 m hoog), 500 m lang: ons idee was dat ze deze wal beter aan de andere kant van de weg kunnen plaatsen, zodat de mensen, die van de Groene Ster willen genieten er profijt van hebben, duizenden mensen i.p.v. 40 mensen…… er is n.l. een enorme geluidshinder als men rustig wil recreëren in het Groene Ster gebied, maar misschien zou ook een snelheidsbeperking kunnen helpen: een geluidsmuur aan de andere kant van de weg kan nog meer geluidshinder voor het natuurgebied veroorzaken
  • het IVM: instituut voor milieu-educatie was er voor het eerst bij, men had een rigoreus ommaaien van bermen geconstateerd (de naturisten hadden dit ook bemerkt bij de wal van het strandje en het tuintje…..), er schijnen zeldzame orchideeën als onkruid behandeld te worden
  • er komen enkele regels in de visvergunning bij wat betreft het vissen; overleg tussen de vissers, naturisten, gemeente, politie, meldpunt overlast is goed op gang gekomen, een aparte vergadering met alle partijen is op komst, er is nu sprake van een dialoog en samenwerking
  • de samenwerking tussen politie, gemeente, stadswachten en meldpunt overlast was dit jaar matig, er wordt naar gekeken dit te verbeteren (dialogen alom…)

  • de gemeente denkt eventueel aan te heffen parkeergelden/entreegeld, om geld vrij te maken voor verbetering van het Groene Ster gebied, door dan b.v. meer toiletten te kunnen verwezenlijken en toezicht en handhaving uit te kunnen breiden


Het was een zinvolle vergadering, we kwamen goed to the point, nu is het slechts een zaak van uitvoeren….. Als er nog suggesties zijn, horen we die graag!!!!!
Het was een jaar met een groot aantal bezoekers, zelfs meer dan aan de overkant van ons geliefde strandje; www.strandje.nl verzorgt nog steeds de communicatie, een waardering is hier zeker op zijn plaats,

met de hartelijke groeten van Isolde, overleg@strandje.nl.