home
 

Het strandje op de schop.

22-09-2009: Vandaag hebben wij (Isolde, Wietse en ik) op uitnodiging van de gemeente, voor het eerst kennis kunnen nemen van de plannen die de gemeente heeft met de herinrichting van het strandje. Twee stedenbouwkundige van de gemeente lichten de plannen toe aan de hand van een aantal schetsen. Ook onze inbreng werd zeer op prijs gesteld.
 

De hoofdopzet van het nieuwe strandje is een zo open mogelijk gebied, waarbij de afscherming wordt verkregen door een lichtgebogen aardenwal, die het complete naaktstrand omsluit. (zie foto, van Bussloo, genomen vanaf de zijde van het naaktstrand, bij ons wordt de wal nog veel hoger)
De aanplant van bosschages wordt zoveel mogelijk vermeden, dit om seks in de bosjes tegen te gaan. Gevolg hiervan is wel dat er veel minder beschutting is tegen de wind op het strandje. (de "Smūke plakjes" verdwijnen).
De grond die gebruikt wordt voor de aardenwal moet uit het gebied zelf komen. Dit zal ook mede de vorm en hoogte bepalen. Bij de aanleg van de plasdrasoevers komt veel grond beschikbaar. Er wordt namelijk een strook van 5 meter breed, met een diepte van 0,50 meter uitgegraven achter de bestaande beschoeiing. In deze strook wordt het riet aangeplant. De bestaande beschoeiing blijft zitten en wordt onderwater afgezaagd.

Alle bestaande bosschages zullen verdwijnen, misschien dat een enkele boom gespaard blijft. Ook wordt een stukje water ingepolderd. (op het laatste strandje, bij het vlotje). Het strandje wordt als het ware weer compleet opnieuw aangelegd. De oppervlakte van het nieuwe strandje blijft ongeveer gelijk aan de ruimte (exclusief bosschages) die we nu hebben aan de zuidzijde van het bestaande voetpad.

Het zal een geheel ander strandje worden, maar wij staan met ons drieėn positief tegenover deze plannen. Wij zullen t.z.t. ook betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Zoals het nu lijkt, kunnen we ook volgend jaar nog gewoon terecht op ons oude vertrouwde strandje, met de Punt, het hoekje, de rietkraag en het winterplekje.

Hieronder enkele (zeer voorlopige) schetsen die een goede indruk geven van de nieuwe inrichting.


Het zwemwater van de Kleine en de Grote Zwemplas wordt gecompartimenteerd dit om de waterkwaliteit te verbeteren. Om dit te bereiken worden de diverse eilanden met elkaar verbonden.

A
. Het eiland wordt aan de westzijde verbonden met een dam.
B. De bestaande toegangsbrug komt te vervallen.
C. Aan de oostzijde komt de trapbrug te vervallen en zal het eiland verder worden verbonden met het gebied bij de uitzichtheuvel.
D. Het fietspad over het strandje wordt zo noordelijk mogelijk aangelegd. Of dit een geasfalteerdpad of een schelpenpad wordt, hangt af van het budget.
E. Het nieuwe naaktstrand wordt afgeschermd door een heuvel. (Zie ook de principe doorsnede).  Aan de buitenzijde is het talud erg stijl met een sloot, zodat we van deze zijde geen last hebben van gluurders. Het talud aan de zijde van het naaktstrand is flauwer en kan grotendeels als ligweide worden gebruikt. Boven op de heuvel worden bomen geplant.
F. Het vrijwel vlakke gedeelte van het naaktstrand, met enkele zandstrandjes aan het water. Van twee zijden (west en oost) is een smal toegangspad aan het water.
Ook wordt er op diverse plaatsten riet aangeplant om beschutting te krijgen tegen de zuidenwind. Verder zullen er enkele solitaire bomen worden geplant, die voldoende schaduw geven op (te)warme dagen.
Wij hebben ook onze (zeer sterke) wens uitgesproken voor sanitaire voorzieningen op het naaktstrand. Op dit punt hebben wij geen toezeggingen gekregen, maar het wordt wel meegenomen richting de projectleider.

Principe dwarsdoorsnede van het strandje.

Door ons ingebrachte aandachtspunten en deels al verwerkt:
- Niet een te groot zandstrand. (het vlakke deel was gedacht als zandstrand).
- Goede afwatering, anders spoelt het zandstrand snel weg, met regenbui.
- Sanitaire voorzieningen.
- Rietkraag, voor beschutting tegen de zuidenwind.
- Solitaire bomen, voor voldoende schaduwrijke plekken.
- Mogelijkheid van fietsenstalling op het strandje.
- Aanleg buiten strandseizoen, zo weinig mogelijk overlast van aanleg.
- Begroeing boven op de dijk zodat men niet zichtbaar is vanaf het fietspad.

Uiteraard zijn wij ook zeer benieuwd naar jullie reacties. (Op het forum, of per mail)
 


Het nieuwe strandje met de heuvel ingetekend in een luchtfoto. (Google Maps)
 
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend