Het was zo mooi...
home   einde strandje?   een warme winter   forum   verslag infoavond  inspraakreactie

 

Informatieavond Structuurvisie.(16-12-2008)
De informatieavond is goed bezocht, ook mede door de aanwezigheid van een grote groep naturisten (circa 25 personen). Ook waren een aantal raadsleden van verschillende politieke partijen aanwezig. De pers (behalve Sjimmie van strandje.nl) liet het afweten.
Op de avond was geen ruimte voor de door ons opgestelde inspraakreactie.Door de Gemeente Leeuwarden en het Wetterskip Fryslân is de structuurvisie gepresenteerd (zie hiervoor het rapport). Na de pauze was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Hieronder een korte samenvatting van de vragen die voor ons, als naturist, van belang zijn.
.
Wil je het nogmaals beluisteren? klik dan op het geluidsfragment.

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en inbreng.


De presentatie van de structuurvisie (let op het downloaden duurt enige tijd)

Een kort verslag:

1: Sitie hoe komt het met het huidige naaktstrand


Projectleider:
Er wordt op een hoge schaal ingezet op de verbetering van de waterkwaliteit. Hierbij is een andere oeverinrichting behoorlijk cruciaal. Niet alle oevers behoeven groen te worden, een bepaald percentage (hieraan wordt nog voor een deel aangerekend) van de in totaal 6 tot 8 km moet groen worden. Dit is wel een heel groot en belangrijk deel. De zuidelijke stranden in het westen van het gebied worden hierdoor het meest getroffen. Er zijn vele gebruikersgroepen. Getracht wordt om de gebruikersgroepen binnen het gebied te houden.

Er is gekeken naar een alternatief voor het naaktstrand
Een locatie bij het domineesgat is heel voorzichtig ingetekend en zou een alternatief kunnen zijn voor het huidige naaktstrand.

Bij het inrichtingsplan worden twee tekeningen gemaakt:

- Op het eiland naturisme behouden met alle creativiteit die daar bij hoort.
-  De locatie bij het Domineesgat. (locatie ingebracht door de gemeente)


Sitie: Er komen steeds meer bezoekers ook veel gezinnen met kinderen, hierdoor wordt het een steeds leuker gebied. Er is een enorme groei.

Projectleider:
Getracht wordt, op de huidige locatie een behoorlijk deel te behouden voor naturisme.
Er zijn wel grenzen aan de groei van het naturisme.


2: Isolde naturisten genegeerd

Isolde:
Ik ben ongeveer 5 jaar vertegenwoordigster van de naturisten naar de gemeente toe en twee maal per jaar aanwezig bij het overleg van exploitanten van de Groene Ster. Ik heb mij altijd heel erg gerespecteerd gevoeld. Toen de structuurvisie uit kwam dacht ik waar staan wij nu, als naturist. Wij worden vrijwel niet genoemd.

De 1e doelstelling is de waterkwaliteit verbeteren voor de zwemmers. Wij zijn een hele grote groep zwemmers, met ongeveer 250 bezoekers op een mooie dag. Nu is het plan dat we naar het Domineesgat gaan verhuizen. Bij de honden uitlaatplek, samen zwemmen met de honden. Er is niks aan ons gevraagd of we dat wel willen.
De zwemwaterkwaliteit is dermate slecht dat ik denk, worden wij wel serieuze genomen? Volgens mij hebben de ambtenaren niet eens gekeken waar het Domineesgat zich bevindt.

Projectleider:
Wij hebben alle gebruikersgroepen serieus genomen. Anders hadden we alleen maar groene oevers gehad. Er is wel contact gezocht met de naturisten en alles wat daar bij hoort. Toen wij hoorden dat we een belangrijke stap konden maken met de waterkwaliteit, hebben wij gemeld dat risico bestaat dat er een verplaatsing (van het naaktstrand) aan de orde kan komen. Het verplaatsen van het naaktstrand is een erg dure zaak. Er is niet lichtvaardig over gedaan. Daarom is er ook gezocht naar alternatieven. Er zijn twee opties aan de orde zoals ze ook al genoemd zijn. Dat het niet hetzelfde zal zijn en niet even groot moge helder zijn.
Ik ben het er niet mee eens dat de partij niet gerespecteerd zou zijn. Net zo als alle partijen in het gebied gerespecteerd worden. Maar ik hoop dat we in overleg blijven.

Teun:
Wordt in de optie (het naaktstrand blijft op de huidige plaats) het naaktstrand kleiner?

Projectleider:
Het hele eiland is gegroeid (als naaktstrand). Het gebied is veel groter geworden dan  oorspronkelijk de bedoeling was. De ene groep gebruikers is gegroeid en de andere groep gebruikers is geweken. Daar zit nu ook het zoeken in, naar een oplossing.3: Isolde: groezelig imago 

Isolde:
In de structuurvisie wordt gesproken over een groezelig imago. En al snel worden de naturisten daarmee in verband gebracht. En vooral ook de naturisten in combinatie met de gedoogzone. Dus mijn vraag is, en dat is ook al heel vaak door de gemeente naar voren gebracht, de enige oplossing is controle en handhaving, maar daar is geen geld voor. Dus als we met zijn allen uit het groezelig imago willen komen, want wij komen alleen maar voor de zon en verder niks. Het is voor ons ook heel vervelend wat daar plaatsvindt en dat wij daarmee in verband worden gebracht.
Hoe zit het met controle en handhaving?

Projectleider:
Waar u op duidt, wordt niet in connectie gebracht met naturisten, tenminste zeker niet in de structuurvisie qua tekst en intentie. Wat in de structuurvisie staat zijn elementen van paden van andere inrichting mede gericht op sociale controle. Wij willen de sociale controle in het gebied verhogen op verschillende manieren.
Wat betreft de handhaving en de controle, dat weet u ook, dat is niet gemakkelijk. Het beboete, van datgene wat in de slaapkamer thuis hoort,  is heel ingewikkeld gebleken de afgelopen 10 á15 jaar, want we praten niet over even, maar over een langere periode. En daar hebben we met zijn allen in heel Nederland niet zo maar een oplossing voor bedacht. Je kunt wel de politie bellen, maar die komt of altijd te laat, of heeft te weinig mogelijkheden om in te grijpen. Een antwoord is niet zomaar te bieden. Wat wel zal gebeuren, dat het gebied een opener en andere inrichting zal krijgen om de sociale controle te vergroten.

4: Onbekende naturist: bezoekers aantallen

Onbekende naturist:
De bezoekers aantallen zijn niet bekend, maar bij de naturistenstranden is dit wel bekend. Op een bevolking van 16 miljoen mensen in Nederland wordt er geschat, dat minstens 2 miljoen mensen van de naturistenrecreatie gebruik maken. We komen dan uit op 12,5 %. Deze 12,5% van de Leeuwarder bevolking (90.000) komen daar te recreëren, plus dat de mensen uit de grote omgeving daar ook naar toekomen.
De aantalen worden steeds groter zoals die andere mevrouw ook al zei. Heeft u zich dat wel gerealiseerd?

Dan gaat u het Domineesgat aanwijzen, als u ziet hoe stil het water daar staat in een uithoekje. De bladeren van de bomen liggen aan de oppervlakte van het water. Een drek boel is het daar.
Dan kan ik mij niet voorstellen, hoe de waterdeskundigen daarmee hun oordeel hebben kunnen nemen.
U heeft gezegd dat er twee mogelijkheden zijn, het Domineesgat en eventueel een deel van het naaktstrand, dan moet u dit eens heel goed in overweging nemen. Maar neem dan ook de aantallen mee die er werkelijk komen, die zijn meetbaar. Wat betreft de bezoekers aantallen voor het hele gebied, dat die niet bekend zijn dat is betreurenswaardig.


Projectleider:
Wij weten best wel iets over bezoekers aantallen, het zijn schattingen en geen precieze tellingen. We weten dat ongeveer 2/3 van de Leeuwarders in dit gebied komt. Dat er op warme dagen ongeveer 4000 a 5000 mensen in het gebied zijn. Het is een belangrijk recreatiegebied voor een hele grote groep Leeuwarders. Vanuit wijkteams, stadswachten enz. weten we echt wel hoeveel mensen er op afkomen op dit moment. Het is behoorlijk druk in het gebied, het is behoorlijk vol gelopen. Bij verdere ontwikkelingen zul je moeten zoeken naar een nieuwe balans.

Matheus:
Is het eerste naaktstrand ook een alternatief, het terrein ligt al jaren braak, dan hebben we in elk geval iets.

Projectleider:
Ik weet niet waar het oude naaktstrand was (wordt aangewezen op kaart). Er is niet aangedacht, maar we noteren het.


5: AM Toilet

AM:
Wat wij heel graag willen als naturisten, is een toiletgebouw op het naturistenterrein en misschien meer toiletgebouwen op de Kleine en Grote Wielen
Sjimmie: En dit komt de waterkwaliteit denk ik, ook ten goede.

Projectleider:
Het is een vraag die vaker komt, we proberen dit mee te nemen.
Het plaatsen van een toilet is niet zo vreselijk moeilijk, de kunst zit erin om het toilet schoon en heel te houden.

Jannette
Een composttoilet bestaat ook; duurzaam en ecologisch verantwoord.

Projectleider:
Ik ken ze niet, de suggestie wordt genoteerd.
Op het beheer moet je ook een antwoord zien te vinden, en dat is een stuk lastiger.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend