Het was zo mooi...

home  Het definitieve ontwerp / de planning

09-11-2011: Vandaag hebben we op uitnodiging van de gemeente Leeuwarden het (voorlopig) definitieve ontwerp van het strandje bekeken. Aan de hand van dit definitieve ontwerp worden de bestek- en werktekeningen gemaakt. Half december worden de tekeningen openbaar gemaakt via de site van de gemeente Leeuwarden.

In principe lijkt het definitieve ontwerp nog veel op de tekeningen zoals die zijn opgenomen in het  Inrichtingsplan 2010 (Kleine) Wielengebied en Groene Ster
Klik hier voor een samenvatting van de tekst die betrekking heeft op het strandje.

Een belangrijk verschil is wel dat de aardenwal die het strandje afschermt veel minder hoog wordt. In plaats van 4,00 meter wordt deze 2,40 meter hoog. Op de top van de aardenwal worden geen bomen geplaatst, maar vlak achter de wal, waardoor de kruinen van de bomen het strandje beter afschermen.Enkele andere punten die ook aan de orde zijn gekomen:

 1. Op het strandje zal op twee plaatsen een eenvoudige fietsenstalling worden gemaakt. (plank op twee houten palen, zoals nu).
 2. Er komt een natuurlijk pad naar het strandje (gewoon gras, wel wordt de ondergrond verstevigd, zodat het geen drassige boel wordt. Als dit niet bevalt kan altijd nog worden gekozen voor een schelpenpad.
 3. De vrijstaande bomen op de punt worden mogelijk verplant, e.e.a. wordt onderzocht. (waar nu de bomen staan komt ongeveer de nieuwe oever).

  Op het (voormalig) eiland blijven zoveel mogelijk bomen staan, uiteraard niet t.p.v. de nieuwe aardenwal. De struiken rondom de bomen worden verwijderd.
  Op het strandje zullen alleen de bomen (uitgedund) op het eerste strandje kunnen blijven staan.


   
 4. Er komt op het strandje aan de onderzijde van de aarden wal geen echte sloot maar een verdiept gedeelte waar het water via drainage wordt afgevoerd.
  De sloot tussen de wal en het fietspad komt er wel.
 5. Op de tekening staan nu nog twee zandstrandjes aangegeven, maar dit mag wat ons betreft ook één groter zandstrandje worden.


De planning

De werkzaamheden zullen in twee fases worden uitgevoerd. In de zomer liggen de werkzaamheden stil.

De eerste fase: januari tot half mei 2012:
(Mogelijk wordt de planning in de winter niet gehaald i.v.m. met het weer)

Tijdens deze fase zullen we op het strandje nog weinig last hebben van de werkzaamheden. Een overzicht van de onderdelen die in deze fase worden uitgevoerd:

 1. De dam (westzijde) naar het naturisteneiland wordt aangelegd.
  Het strandje blijft aan deze zijde gewoon toegankelijk via de huidige brug, deze komt pas in de tweede fase te vervallen.
 2. Aan de oostzijde van het strandje wordt de trapbrug vervangen door een dam.
 3. De waterinlaat voor het zwemwatercompartiment wordt aangelegd.
 4. Het zwemwatercompartiment aan de noordzijde is nu afgesloten en wordt uitgebaggerd.
 5. Tegenover het strandje worden rietvelden aangelegd. Deze werkzaamheden zullen mogelijk ook nog gedeeltelijk na half mei plaatsvinden.


Na de zomer wordt begonnen met de tweede fase:
september 2012 tot half mei 2013:

Gedurende deze periode zal het strandje volledig op de schop gaan en het is dan niet toegangelijk. In deze fase wordt o.a. de nieuwe aardenwal rondom het strandje aangelegd.


Het nieuwe strandje ingeplakt in Google Earth
(zwart is contour van de nieuwe oever, wit het nieuwe fietspad; de aardenwal is hierop nog 4 meter hoog)

Download het model en bekijk het nieuwe strandje in Google Earth.


Zijaanzicht.


Bovenaanzicht.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend