Home   Zoeken in dagfoto's

Naaktstrandje Groene Ster, fotogeniek
Dag foto. 
28 September 2009
Aqua Zoo twee alternatieven.
 Piet van der Wal (PalGroenLinks) aan het woord.

Vanavond is de structuurvisie Groene Ster met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de SP stemde tegen. Het amendement van de SP tegen elke uitbreiding van Aqua Zoo kreeg alleen steun van de eigen SP en werd hiermee verworpen. Ook een motie van de NLP waarin gepleit werd voor meer samenwerking met de buurgemeente Tytsjerksteradiel, (met mogelijke verplaatsing van de camping tot over het spoor), kon niet rekenen op een meerderheid. Alleen de eigen fractie en de FNP stemden voor de motie.

Het is een goede zaak dat het naaktstrandje op de goede plaats is gebleven, aldus Wyb Feddema van de VVD, hiermee ondersteunde hij het plan van PALGroenLinks. Verder ging alle aandacht uit naar Aqua Zoo. In samenwerking met Aqua Zoo worden er twee alternatieven voor de uitbreiding uitgewerkt, zowel in westelijke als noordelijke richting. Als de plannen klaar zijn worden deze aan de gemeenteraad voorgelegd.
Wordt vervolgt...


foto: Sjors

De herfst-rietboorder (Rhizedra lutosaen) voelt zich thuis in Rietlanden en slootkanten.
 

                     Jan   Feb   Maart   April   Mei   Juni   Juli   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec  
2009 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
17
18
20
21
24
25
26
27
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
             
  Jan   Feb   Maart   April   Mei   Juni   Juli   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec  
2008 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
26
27
28
31
  02
03
08
09
10
11
16
17
18
19
20
23
24
27
28
  01
02
02
05
06
07
08
10
11
12
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
29
  01
03
05
06
09
10
11
12
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
  Juni   Juli   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec.                      
2007 28
29
30

 

 


 

  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31